Mixtape.

Instagram

Woerdense VakantieWeek/Nieuws /Alternatieve 67e editie Woerdense VakantieWeek van 25 t/m 28 augustus

Nieuws

Alternatieve 67e editie Woerdense VakantieWeek van 25 t/m 28 augustus

Vorige week heeft het bestuur van de Woerdense VakantieWeek moeten besluiten dat de komende 67e editie in volledige vorm niet op een voldoende veilige en financieel verantwoorde manier kan worden georganiseerd. Dit was een moeilijk en pijnlijk besluit, maar gezien de recente strengere maatregelen voor festivals onontkoombaar. Niettemin wordt er wel een 67e editie georganiseerd, maar deze zal dit jaar in alternatieve vorm zijn en plaatsvinden van woensdag 25 tot en met zaterdag 28 augustus. Deze is vooral gericht op kinderen en ‘1,5 meter activiteiten’ zoals onder andere een lampionnenoptocht, vossenjacht en bingo. Mensen die al een passe-partout hebben gekocht, krijgen automatisch hun geld teruggestort.

Na de persconferentie van 9 juli jl. zijn verschillende scenario’s overwogen om een aangepaste Woerdense VakantieWeek te organiseren. In eerste instantie was de ambitie om een Week te organiseren met een aangepast dagprogramma en een viertal avonden met een beperkt aantal zitplaatsen voor bezoekers. Hester Korver, voorzitter Woerdense VakantieWeek: ‘Dit scenario is met verschillende betrokken partijen, waaronder de gemeente, verder verkend.  Uitgangspunt hierbij is steeds geweest dat het een veilig en feestelijk evenement moet zijn voor iedereen. Daarnaast waren financiën, horeca en logistieke haalbaarheid belangrijke pijlers voor het uiteindelijke besluit om de Woerdense VakantieWeek niet in volledige vorm maar in deze alternatieve vorm door te laten gaan’.

Moeilijke afwegingen
Korver: ‘De ambities zijn groot, maar de huidige ontwikkelingen maken dat er per dag moet worden geschakeld en nog niet bekend is hoe de maatregelen er na 14 augustus uitzien. Tegen de tijd dat hierover meer helder is, is de voorbereidingstijd te kort geworden’. In de huidige context betekenen de nu geldende maatregelen: eenderde minder bezoekers, alleen zitplaatsen, activiteiten tot uiterlijk 24.00 uur en een waterdicht toegangssysteem. Dit vraagt veel van de logistiek, de routering op het veld en de discipline van bezoekers en medewerkers. Het “testen voor toegang” wordt op dit moment verder ontwikkeld en het ziet ernaar uit dat alle bezoekers en alle vrijwilligers van festivals iedere dag getest moeten worden, ook als ze zijn gevaccineerd. Dit geldt niet voor 1,5 meter activiteiten.

Alternatieve 67e editie
Dit levert zodanige uitdagingen op qua logistiek, financiën en extra organisatie, dat uiteindelijk het moeilijke besluit is genomen de 67e editie in alternatieve vorm te organiseren van woensdag 25 tot en met zaterdag 28 augustus. De organisatie is nu bezig met de voorbereidingen van o.a. een lampionnenoptocht, vossenjacht, bingo en kinderbingo, fietspuzzeltocht en springkussens. Zodra het programma definitief bekend is wordt dit gecommuniceerd via deze website, social media en de digitale nieuwsbrief waarvoor men zich hier kan aanmelden. 

 

 

Dit jaar dus helaas nog niet groots maar wel klein en feestelijk, omdat we het zo hebben gemist. 

Blijf gezond en graag tot ziens !