Mixtape.

Instagram

 
Woerdense VakantieWeek/Informatie & FAQ

Informatie & FAQ

Info & Veel gestelde vragen

Faciliteiten

Horeca

De horecavoorzieningen op het terrein zijn verpacht aan Stichting Recreatieve Dienstverlening Woerden. Bij de horecavoorzieningen worden de consumpties dit jaar met pin afgerekend. Consumptiemunten zijn niet meer geldig.

Toiletten

Aan de oostzijde (Brediuszijde) van het Exercitieveld staan sanitaire voorzieningen opgesteld. Het gebruik van de toiletten is gratis, ook tijdens de avondprogramma’s.

Omwisselen munten

In 2023 kan er niet meer met consumptiemunten worden betaald bij de horecavoorzieningen. De munten (met een waarde van € 2,70) kunnen wel worden ingewisseld gedurende meerdere momenten per week. Meer informatie volgt.

Organisatiekantoor

Voor vragen en gevonden voorwerpen, kan je de hele week terecht in de Woerdy shop. Er zijn daar altijd Vrijwilligers aanwezig. De Woerdy shop bevindt zich aan de ingang van het Exercitieveld aan de stadzijde. Heb je vragen over het dagprogramma? Dan verwijzen we je graag naar de Dagprogrammering.

Woerdy Shop

In de Woerdy Shop worden Woerdy artikelen verkocht, zoals t-shirts, petjes, sleutelhangers en knuffels. Hoe Woerdy er dit jaar uit zal zien hangt af van het thema van dit jaar. Daarnaast kun je hier tijdens de VakantieWeek ook terecht voor je tickets in de voorverkoop.

EHBO

Ook dit jaar is de EHBO weer op het veld aanwezig. De vrijwilligers van de EHBO staan klaar om te helpen bij kleine ongelukjes. Op drukke avonden is ook het Rode Kruis aanwezig. De Woerdense brandweer, veiligheidsbeambten en de politie houden een oogje in het zeil.

Pinnen

Het is mogelijk om op het Exercitieveld te pinnen. Er zijn geen contante betalingen meer mogelijk.

Huisregels

Algemeen

Op het betreden van het terrein wordt u geacht de huisregels te kennen en daarmee in te stemmen. Deze huisregels zijn algemeen van aard. Mochten de huisregels in specifieke gevallen leiden tot onduidelijkheden of discussies, dan beslist het Bestuur van de Woerdense VakantieWeek.

Aanwijzigingen

Alle aanwijzingen van Vrijwilligers van de Woerdense VakantieWeek die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd. Klachten kunnen bij het Bestuur gemeld worden. Het is verplicht om medewerking te verlenen bij de controles op wapen- en drugsbezit en leeftijd.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dienen bij de Vrijwilligers van de Woerdense VakantieWeek te worden ingeleverd. Voor informatie omtrent verloren en/of gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de Vrijwilligers in de Woerdy Shop.

Video en foto-opnames

Tijdens de Woerdense VakantieWeek worden op het gehele terrein video en foto opnames gemaakt voor o.a. promotionele doeleinden. Daarnaast worden er live beelden verspreid via onze website, social media en de VakantieWeek Krant. Bij het betreden van het terrein gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.

Minderjarigen

Minderjarigen, al dan niet vergezeld van een volwassene, vallen onder de verantwoording van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betreffende minderjarige. De aanwezigheid op het terrein van de Woerdense VakantieWeek is geheel voor eigen risico.

Niet toegestaan

Het is niet toegestaan om:

 •  I.vm. de veiligheidsrisico’s is het niet mogelijk om tijdens een betaald event tussentijds het veld te verlaten om vervolgens weer terug te keren.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Worden deze bij de toegangscontrole aangetroffen dan worden deze in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
 • Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben. Worden deze bij de toegangscontrole aangetroffen dan worden deze in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
 • Diefstal of vernielingen te plegen, goederen te verhandelen of te helen, geweld te gebruiken of met geweld te dreigen, discriminerende of beledigende opmerkingen te maken en door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Alcohol te gebruiken wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is gebruikt of alcohol te verstrekken aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zie verder de specifieke bepalingen onder het kopje “alcohol- en rookbeleid”.
 • Te roken in de tenten op het terrein. Zie verder de specifieke bepalingen onder het kopje “alcohol- en rookbeleid”.
 • Op het terrein in bezit te zijn van foto- en opnameapparatuur met afneembare lens indien u niet in het bezit bent van een door de Woerdense VakantieWeek afgegeven perskaart.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur van de Woerdense VakantieWeek om flyers uit te delen op het terrein. De schoonmaakkosten zullen verhaald worden op de betreffende organisatie.
 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen, dan wel te nuttigen.
 • Consumpties van het terrein mee naar buiten te nemen, het veroorzaken van geluidsoverlast bij het verlaten van het terrein en in de directe omgeving van het terrein afval te laten slingeren.
 • Met voorwerpen te gooien.
Toegang Exercitieveld

De toegang kan u geweigerd worden wanneer u:

 • Aangeschoten of dronken bent
 • De toegang u eerder is ontzegd
 • Niet meewerkt aan controles op wapen- en drugsbezit en leeftijd
 • Niet in bezit bent van een geldig entreebewijs.
 • Niet in bezit bent van een geldig legitimatie bewijs
 • Valse ID zullen worden overgedragen aan de politie.
 • Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen
Sancties

Bij het niet naleven van onze huisregels:

 • Word je van het terrein verwijderd.
 • De verdere toegang durende de gehele VakantieWeek wordt je ontzegd.
 • Wordt eventueel de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.
 • Wordt eventuele schade verhaald op de veroorzaker.
 • Volgt uitzetting van alle betrokken partijen bij vechtpartijen.

Alcohol & Rookbeleid

Algemeen

Bij het betreden van het terrein wordt u geacht onderstaande regels betreffende het Alcohol- en Rookbeleid te kennen en daarmee in te stemmen. Deze regels zijn algemeen van aard. Mochten de regels in specifieke gevallen leiden tot onduidelijkheden of discussies, dan beslist het Bestuur van de Woerdense VakantieWeek. Conform de wettelijke voorschriften zal er aan bezoekers van de Woerdense VakantieWeek, welke de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, geen alcohol worden verstrekt. Conform de wettelijke voorschriften is het niet toegestaan om in afgesloten, openbare ruimten te roken. Specifiek is het niet toegestaan om binnen de op het terrein aanwezige tenten te roken.

Polsbandjes

De organisatie zal tijdens nader aan te wijzen avondprogramma’s alle bezoekers voorzien van een polsbandje. Personen waarvan de organisatie van de Woerdense VakantieWeek niet onmiskenbaar kan vaststellen of deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, zal bij binnenkomst worden gevraagd zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Personen jonger dan 18 jaar zullen van een polsbandje worden voorzien. De overige bezoekers krijgen ook een polsbandje, echter met een afwijkende kleur.

Controles

Gedurende het evenement zal er op het terrein worden gesurveilleerd door de organisatie. Op verzoek bent u verplicht uw polsbandje te tonen.

Bezoekers, die zich zonder polsbandje op het terrein bevinden, worden geacht niet legaal binnengekomen te zijn en zullen door de organisatie verwijderd worden. Bezoekers, die frauderen met polsbandjes, zullen door de organisatie van het terrein worden verwijderd.

De bezoekers onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende drank bij de bar bestellen, ook niet voor derden en ze mogen deze ook niet nuttigen. (Zoals bepaald in de nieuwe drank- en horecawet 2000.). Bezoekers onder de 18 die bij controle door de organisatie worden aangetroffen met alcoholhoudende drank kunnen door de organisatie van het terrein worden verwijderd.

Wanneer door de organisatie wordt geconstateerd dat een bezoeker ouder dan 18 jaar drank verstrekt aan een bezoeker van onder de 18 jaar dan kunnen alle betrokkenen door de organisatie van het terrein worden verwijderd.

Verwijdering

U kunt van het terrein verwijderd worden wanneer u:

 • Zich op het terrein bevindt zonder polsbandje.
 • Fraudeert met het polsbandje.
 • Onder de 18 bent en alcoholhoudende drank in bezit heeft.
 • Alcoholhoudende drank verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Rookt in de op het terrein aanwezige tenten.
Sancties

Wanneer de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) de organisatie een boete oplegt wegens het niet naleven van de bepalingen in de drank- en horecawet, zal deze boete worden doorberekend aan de overtreder(s) in kwestie. Deze boete start bij € 900,00 en kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Kaartverkoop & Artiesten

Dagverkoop

Dit jaar kun je op de avond zelf kaarten kopen aan de kassa bij de entree van het veld (indien het programma niet is uitverkocht). Overdag kun je kaarten kopen in de Woerdyshop en online.

Backstage

Het is niet mogelijk om backstage te komen.

Overige vragen

Op de kaartverkoop zijn onze algemene voorwaarden en huisregels van toepassing. Heb je vraag of opmerking die hier niet bijstaat? Neem dan contact met ons op.

Rolstoelplaatsen

Algemeen

Wanneer je in een rolstoel komt ben je uiteraard van harte welkom en kaarten zijn gewoon in de voorverkoop verkrijgbaar. Maar we willen wel graag van tevoren weten welk evenement je wilt bijwonen zodat we een plaats voor je beschikbaar kunnen maken. Zo kun je dan alles goed zien en meemaken, neem hiervoor contact op met ons op via info@vakantieweek.nl.

Faciliteiten

Er zijn extra faciliteiten, waaronder een invalidentoilet aanwezig. 

Ondersteuning

De 150 Vrijwilligers staan klaar om je te assisteren waar nodig.

 

Website

Privacy

Versie 2.1, april 2018

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze opdrachtgevers. Wij gaan daarom vertrouwelijk om met al je gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je hierover. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren. 

1. Over ons

Stichting Woerdense VakantieWeek
E-mailadres: info@vakantieweek.nl

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we:
a. Voor- en achternaam
b. Eventuele Bedrijfsnaam en KvK-nummer
c. Geslacht 
d. Zakelijk e-mailadres
e. Telefoonnummer
f. Functie contactpersoon
g. Adres 

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken we in enkele gevallen:
a. Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

2.1 Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, of verkregen uit openbare registers -zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen. 

3. Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. In alle gevallen zijn de gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en deels voor onze wettelijke administratieplicht.

3.1 Uitvoering van de overeenkomst

We gebruiken alle gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren en daarover contact met je te kunnen hebben en er een factuur voor te kunnen sturen. Gegevens die we niet voor de facturatie nodig hebben, zullen we verwijderen wanneer je geen klant meer bij ons bent. Gegevens van contactpersonen zullen we verwijderen zodra we weten dat die persoon niet meer bij het bedrijf werkzaam is. Uiteraard zullen we gegevens ook verwijderen wanneer daarom wordt verzocht en we de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

3.1.1 Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf daarvoor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde totdat je je hebt uitgeschreven.

3.1.2 Factuur

Als je ons een opdracht hebt gegeven of tickets hebt gekocht, dan verwerken wij, of onze toeleveranciers, de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar. 
 

3.2 Profiling en geautomatiseerde besluitvorming

We maken enkel gebruik van een Facebookpixel op de website om beter gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden. 

4. Doorgifte

4.1. Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Administratiesysteem
• Accountant
• Analytics diensten
• Betaaldiensten
• Nieuwsbrief diensten
• App diensten
• Online ticket provider

4.2 Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken. Het zou bij uitzondering kunnen voorkomen dat we er niet aan ontkomen diensten van buiten de EER in te zetten. De bedrijven die deze diensten voor ons uitvoeren, zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. 

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@vakantieweek.nl. 

5.1 Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

5.2 Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.  

5.3 Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

5.4 Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

5.5 Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkring vóór de intrekking.

5.6 Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: afsluitbare kasten, beveiligde servers, sterke wachtwoorden en beperkte toegang tot gegevens. 

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren, worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in cookies is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. 

8. Social media
Social Media is een belangrijk onderdeel van onze online aanwezigheid. We hebben helaas niet altijd de controle over wat deze social media doen en welke cookies ze plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
• Facebook 
• Instagram
• Twitter 
• Snapchat
• LinkedIn
• YouTube
• Google+

8.1 Advertentiecookies
We plaatsen via onze website een pixel van Facebook om je betere advertenties te kunnen tonen. 

8.2 Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Er worden via Google Analytics geen persoonsgegevens verzameld. Die opties hebben we uitgeschakeld.

8.3 App Analytics
Zodat we het gebruik van de app kunnen optimaliseren, gebruiken wij Shoutem App Analytics.

8.4 Mail Analytics
Ook onze nieuwsbrieven willen we optimaliseren, vandaar dat wij Mail Analytics hiervoor gebruiken.

8.5 Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

8.6 Links
Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken, ga je naar een website buiten vakantieweek.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Copyright

Versie 2.3, april 2018

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de stichting Woerdense VakantieWeek zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De stichting Woerdense VakantieWeek garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De stichting Woerdense VakantieWeek wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van de stichting Woerdense VakantieWeek staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de stichting Woerdense VakantieWeek niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij de stichting Woerdense VakantieWeek en/of haar leveranciers. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Woerdense VakantieWeek. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Woerdense VakantieWeek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Woerdense VakantieWeek.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de stichting Woerdense VakantieWeek.

Disclaimer

Versie 3.1, april 2018

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vakantieweek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Woerdense VakantieWeek. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Woerdense VakantieWeek te mogen claimen of te veronderstellen.

Actualiteit
Stichting Woerdense VakantieWeek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Juistheid
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Woerdense VakantieWeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vakantieweek.nl op deze pagina.

Organisatie

Bestuur

Het Bestuur van Stichting Woerdense VakantieWeek bestaat ook uit Vrijwilligers. Het Bestuur zet de beleidslijnen uit, zorgt voor de financiën en dat alle activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook zorgt het bestuur ervoor dat de Stichting beschikt over de noodzakelijke vergunningen. Het Bestuur vergadert door het jaar heen elke maand en een aantal malen tijdens de Vakantieweek.

Het Bestuur van de de 69e Woerdense VakantieWeek wordt gevormd door: Hester Korver (Voorzitter), Danny Boere (Controller), Heleen van der Vlist (Secretaris), Jos Zwartenbol en Raymond Lanjouw.

Commissie

Onder het bestuur van de Woerdense VakantieWeek vallen diverse commissies. De leden van de diverse commissie houden zich bezig met het initiëren en organiseren van de diverse evenementen en activiteiten. De commissieleden voegen vanuit hun achtergrond ieder een specifieke expertise toe aan de Woerdense VakantieWeek.

Pers

Voor perskaarten, interviews, meer informatie en/of beeldmateriaal over de Woerdense VakantieWeek kunt u contact opnemen met ons via info@vakantieweek.nl.