Mixtape.

Instagram

 

HUISREGELS

HOME / INFO & FAQ

Huisregels en algemene voorwaarden

Om de Woerdense VakantieWeek voor iedereen een feest te laten zijn is een aantal huisregels opgesteld. Door het kopen van een toegangsbewijs en het bezoeken van de Woerdense VakantieWeek gaat u akkoord met onderstaande huisregels en de Algemene Voorwaarden. U bent verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers gegeven aanwijzingen op te volgen. Indien de regels in specifieke gevallen leiden tot onduidelijkheden of discussies, dan beslist het Bestuur van de Woerdense VakantieWeek. Deze regels zijn opgesteld om de veiligheid en orde van de Week te waarborgen.

Alcohol en rookbeleid

 • De Woerdense VakantieWeek hanteert een NIX18 beleid
 • Roken en drinken van alcohol op het festivalterrein is verboden voor jongeren onder de 18 jaar. Het is verboden voor jongeren om alcohol te kopen. Het is verboden voor volwassenen om alcohol door te geven aan jongeren. Hierop wordt gecontroleerd door de organisatie tijdens de week en bij het betreden van het terrein onder andere door middel van blaastests. Wie zich niet aan de regels houdt wordt van het terrein verwijderd. Bij een positieve test bij binnenkomst wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
 • Overdag is roken verboden op het terrein. Het gehele dagprogramma is gedurende de week rookvrij.
 • Gedurende de hele week is roken verboden in afgesloten, openbare ruimten zoals de toiletten en de tenten op het terrein.
 • Er worden geen sigaretten verkocht op het terrein

Toegang

 • Voor toegang tot de betaalde activiteiten is een geldig toegangsbewijs vereist.
 • Bij het betreden van het terrein kunt u op verzoek van de beveiliging worden gefouilleerd. Ook kunt u worden gevraagd mee te werken aan een blaastest. Bij binnenkomst of tijdens de festiviteiten moeten bezoekers zich, conform de wettelijke identificatieplichtplicht, kunnen legitimeren met een wettig legitimatiebewijs (rijbewijs, bromfietscertificaat, paspoort, OV-studentenkaart, of Nederlandse Identiteitskaart). U wordt geacht hieraan mee te werken, indien u dat weigert kan de toegang worden ontzegd.
 • Alle bezoekers ontvangen een leeftijdsgebonden polsbandje bij binnenkomst bij de avondprogramma’s. De kleuren variëren per avond en per leeftijdsgroep (18+ en 18- bandjes). Deze polsbandjes moeten op verzoek getoond kunnen worden.
 • De toegang kan u geweigerd worden wanneer u aangeschoten of dronken bent, als de toegang u eerder is ontzegd of als u een horecaverbod heeft.
 • Het is niet mogelijk om tijdens een betaald event tussentijds het veld te verlaten om vervolgens weer terug te keren.

Verboden

Voor de veiligheid van allen en conform de wettelijke regels is een aantal zaken verboden op en rond het veld. Bij overtreding volgt inbeslagname, verwijdering van het terrein, ontzegging van de toegang en/of in het uiterste geval aangifte bij de politie

 • Alle vormen van drugs zijn verboden
 • Wildplassen is verboden
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het veld muv hulphonden
 • Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen en goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving zijn verboden. Deze voorwerpen worden ingenomen of de toegang wordt ontzegd.
 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen, dan wel te nuttigen.
 • Er is geen toegang mogelijk backstage.
 • Professionele opnameapparatuur waaronder spiegelreflexcamera’s en (afneembare) telelenzen zijn verboden tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met de perscoördinator. (svandeneynden@gmail.com)
 • Het is verboden om op of rond het terrein promotieactiviteiten te organiseren of spullen te verkopen zonder overleg met het bestuur. Dit geldt ook voor activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van het beeldmerk van de Woerdense VakantieWeek
 • Het is verboden om consumpties van het terrein mee naar buiten te nemen.
 • Bij vechtpartijen worden alle betrokkenen van het veld verwijderd

Overige bepalingen

 • Het betreden van het terrein is geheel op eigen risico
 • De organisatie is niet aansprakelijke voor verlies, diefstal , letsel of enige andere vorm van schade aan goederen of personen..
 • Minderjarigen, al dan niet vergezeld van een volwassene, vallen onder de verantwoording van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betreffende minderjarige