Mixtape.

Instagram

 

Gebruik logo

HOME / INFO & FAQ

Gebruik logo en beeldmerk door derden

Het logo van de Woerdense VakantieWeek is een exclusief onderscheidingsteken van de Woerdense VakantieWeek. Het is beschermd en mag alleen worden gebruikt in uitingen van de Woerdense VakantieWeek. Zij heeft het auteurs- en merkrecht. Dit geldt ook voor de jaarlijkse thema-afbeelding van Woerdy. Daarom is het gebruik van het logo/thema afbeelding door particulieren, verenigingen, bedrijven of instanties zonder toestemming niet toegestaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

· Een verzoek voor het gebruik van het logo/ thema afbeelding moet worden ingediend bij de commissie Marketing en Communicatie van de Woerdense VakantieWeek. Dit kan per e-mail naar info@vakantieweek.nl.

· Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welke wijze het logo gebruikt gaat worden.

· De indiener stuurt een foto van het eindproduct waarop het logo/thema-afbeelding is afgebeeld naar info@vakantieweek.nl.

· Bij toestemming wordt het logo/thema-afbeelding eenmalig verstrekt. Het mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor toestemming is gegeven. Het logo/thema-afbeelding is en blijft eigendom van de Woerdense VakantieWeek.

· Sponsoren en ‘Vrienden van’ hebben recht op het gebruik van het Woerdense VakantieWeek logo en de jaarlijkse thema-afbeelding van Woerdy zonder dat vooraf toestemming is gevraagd.

· Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in het logo.

· Veranderingen aanbrengen aan de (thema-afbeelding van) Woerdy is alleen toegestaan na toestemming van de Woerdense VakantieWeek. Dit geldt ook voor sponsoren en ‘Vrienden van’.

Uitgifte en informatie
Uitgifte van het logo/thema-afbeelding van Woerdy wordt beheerd door de commissie Marketing & Communicatie van de Woerdense VakantieWeek, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de commissie per mail via info@vakantieweek.nl