Mixtape.

Instagram

 

ORGANISATIE

HOME / INFO & FAQ

Stichting Woerdense VakantieWeek

De Woerdense VakantieWeek bestaat al sinds 1954 en wordt sindsdien georganiseerd door veel
trouwe Vrijwilligers. Het Bestuur zet de beleidslijnen uit, zorgt voor de financiën en dat alle
activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook zorgt het bestuur ervoor dat de Stichting beschikt
over de noodzakelijke vergunningen in samenspraak met de gemeente.

Het Bestuur

  • Hester Korver, Voorzitter
  • Danny Boere, Penningmeester
  • Heleen van der Vlist, Secretaris
  • Jos Zwartenbol, Beveiliging en Medewerkers
  • Raymond Lanjouw, Productie en Logistiek

Commissies

Onder het bestuur van de Woerdense VakantieWeek vallen diverse commissies. De leden van de deze commissie houden zich bezig met het initiëren en organiseren van de verschillende evenementen en activiteiten.

Vrijwilligers

Ruim 170 vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om de Woerdense VakantieWeek mogelijk te maken voor de vele tienduizenden bezoekers.

Sponsoren

De Woerdense VakantieWeek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij vele trouwe sponsoren in en rond Woerden.

RDW

De horeca tijdens de Woerdense VakantieWeek is in handen van de Stichting Recreatieve Dienstverlening Woerden (RDW). De medewerkers van de horeca zijn, met uitzondering van het bestuur, betaalde krachten. De opbrengst van de horeca vloeit terug naar de Stichting Woerdense Vakantie Week.

Contact

Stichting Woerdense Vakantieweek
info@vakantieweek.nl
www.vakantieweek.nl